Avatar

Thiên Thủy

thuypnt@lemediavn.com

Các bài viết đã đăng

Sihub ký kết và hợp tác loạt chương trình quốc tế

Sihub ký kết và hợp tác loạt chương trình quốc tế

Trong chiến lược Sihub 2020 - Hướng đến kết nối toàn cầu, hôm 22/3, Sihub đã ký ghi nhớ hợp tác với rất nhiều tổ chức, đối tác của các hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn trên thế giới.

Tác giả